23 tanulmány a tánc- és mozgásterápiák hatékonyságáról

2014-ben egy 23 tanulmányt összegző metaanalízist készített el egy kutatócsoport a tánc- és mozgásterápiák (dance and movement therapy vagy röviden DMT) hatékonyságáról. Az összesített eredmények szerint a tánc- és mozgásterápiás módszerek javítják az életminőséget, a közérzetet, a hangulatot és a testképet, csökkentik viszont a depressziót és a szorongást. Vizsgálták továbbá a társas érzékenységet, a kötődést, illetve bizonyos egészséggel kapcsolatos területeket, és azt találták, hogy ezek is jól célozhatóak a DMT segítségével. 

 

A tánc és a mozgás az egyik legősibb gyógymódunk, a tánc- és mozgásterápia pedig mára egy tudományosan megalapozott terápiás eszköz, illetve foglalkozás lett. De mi is ez a bizonyos DMT? Az Amerikai Táncterápiás Egyesület (American Dance Therapy Association / ADTA) definíciója szerint ez az eszköz az egyén érzelmi, kognitív, testi és társas integrációjának erősítését szolgálja. Európai társszervezetük mindezeken kívül a “spirituális” síkot is hozzáadta ehhez a listához.

 

A 23 összesített tanulmányból 15 klinikai, 8 pedig nem klinikai csoportokat vizsgált, és mindegyik tanulmány megfelel a kutatásmódszertani elvárásoknak. A végeredményeket öt nagy csoportba osztályozták: 1) életminőség, 2) közérzet, 3) hangulat és érzelem, 4) testkép és 5) klinikai eredmények. Ezenkívül további alkategóriaként vizsgálták a depressziót, szorongást és társas készségeket is.

 

 

Az életminőség vizsgálatát bemutató kivonat Kochék kutatásból.

 

 

Összességében megállapítható, hogy ez a metaanalízis egy átfogó képet alkotott a DMT hatásait vizsgáló aktuális kutatásokról, illetve a tánc lelki egészséggel kapcsolatos hatásairól. Bebizonyosodott az is, hogy a DMT és maga a tánc is hatékonyan használható klinikai környezetben is. Empirikusan alátámasztották, hogy ezek a módszerek képesek arra, hogy növeljék az életminőséget, javítsák a közérzetet, hangulatot, érzelmeket, testképet, illetve arra is, hogy csökkentsék a depressziót és a szorongást. A társas készségek vizsgálata további módszertani pontosítást igényelt volna, így arról jelen kutatást nem tudott érvényes eredményeket hozni. Mindent egybevetve azonban így is jól látható: a DMT és a tánc hatékony módszer mind klinikai környezetben, mind a megelőzésben.

 

A kutatási módszertanról és a nyert adatokról bővebb információ a Research Gate oldalán található.

 

Forrás: Effects of Dance Movement Therapy and Dance on Health-Related Psychological Outcomes: A Meta-Analysis